Mitä ovat klassisen kristillisen kasvatuksen periaatteet?

Tässä luvussa pureudutaan tarkemmin klassisen kristillisen koulutuksen periaatteisiin.
Jäsentelyn pohjana käytetään Andrew Kernin hahmotelmaa yhteisön seitsemästä si-
toumuksesta: kouluyhteisöä määrittelee se, miten siinä suhtaudutaan ympäröivään maail-
maan, käsillä olevaan aikakauteen, yhteisöön, hallintoon, opetussuunnitelmaan, pedago-
giikkaan sekä arviointiin. Luvun tarkoituksena on kuvata, miltä klassinen kristillinen kou-
lutus näyttää siellä, missä sitä toteutetaan täysimääräisesti.

Alla olevan linkin takana lisää aiheesta:

Klassisen kristillisen kasvatuksen periaatteet-osa-II