Kenelle klassinen kristillinen lukio on tarkoitettu?

Klassisen kristillisen lukion ensisijaista kohderyhmää ovat kristityt nuoret, jotka haluavat rakentaa elämäänsä kestävälle kalliopohjalle sekä kartuttaa yleissivistystä – tietoja, taitoja ja tahtoa – kristillisen maailmankatsomuksen pohjalta. Näin ollen kristillistä lukiokoulutusta tulisi tarjota erityisesti siellä, missä kristittyjä nuoria perheineen asuu. Vielä ei ole kuitenkaan lyöty lukkoon, mille paikkakunnalle lukio perustettaisiin.

Tavoitteena on tarjota mihin tahansa muuhun suomalaiseen lukioon verrattuna laadukasta ja asiantuntevaa opetusta. Pitkällä tähtäimellä pyrkimyksenä on, että lukiosta tulisi varteenotettava vaihtoehto myös sellaisille nuorille, joille kristinusko ei tule kodin perintönä, mutta jotka tahtovat klassisesti yleissivistävän ja katsomuksista keskustelua pelkäämättömän lukiokoulutuksen. Viisaus ja hyvä elämä ovat universaaleja päämääriä uskontokunnasta riippumatta, ja niitä kohti klassisessa lukiossa kurotellaan.